نماینده پارلمان ژاپن بازداشت شد

  • 1398/10/05
  • 01:01
نماینده پارلمان ژاپن بازداشت شد

یکی از نمایندگان حزب حاکم پارلمان ژاپن به اتهام دریافت رشوه از کارکنان یک شرکت چینی بازداشت شد.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار