اخذ مالیات از سود سپرده‌ها توازن را بهم نمی‌زند

  • 1398/08/16
  • 10:02
اخذ مالیات از سود سپرده‌ها توازن را بهم نمی‌زند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نگرانی بابت خروج سپرده ها از نظام بانکی در پی اخذ مالیات، درست نیست، گفت: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار