برقراری مجدد پروازهای هما به شهر رم ایتالیا

  • 1398/08/16
  • 10:02
برقراری مجدد پروازهای هما به شهر رم ایتالیا

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه برابر با دوم دسامبر، پروازهای خود را به شهر رم ایتالیا از سر می‌گیرد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار