گفت و گو
 • احمد توکلی: مردم احترام می‌خواهند و نان/ باید با احمدی نژاد برخورد سیاسی و قضایی شود/ موضعگیری اصلاح طلبان در مورد حوادث ۹۶ درست بود/ هاشمی ترمز دستی را کشید و دوره تثبیت را پیش برد

 • گفت و گوی «تدبیر تازه» با دکترغلامحسن تقی نتاج:

  برای رسیدن به هدف آرمانی نظام پولی اسلامی مسیر طولانی در پیش داریم

 • محمد سالاري در گفت و گو با «تدبیرتازه»:

  برخي از منتقدين روحاني نانشان در تنش و تحريم است

کاریکاتور
 • شباهت جالب سانچی و پلاسکو! خ

 • حمله گازانبری لو رفت: اینطوری پول شهرداری صرف انتخابات شد!

 • عاقبت فیلترشدن تلگرام!

فیلم
 • برج ترامپ آتش گرفت +فیلم

 • شرطی که رضا رشیدپور برای کچل کردن گذاشت + فیلم

 • فشن بلاگر ها در کمین دختران ایرانی!

پربازدیدترین ها
امیر دیانی - مدیر مسئول

پایگاه خبری تدبیر تازه- اعتراضات اخیر در کشور از جنبه های مختلفی قابل تامل و بررسی است که بدون شک در طی این مدت بسیاری از زوایای آن مورد واکاوای قرار گرفته و سخنان بسیاری در وصف تجمعات اخیر به میان رانده شده است. ادامه…

ناصر فکوهی

پایگاه خبری تدبیر تازه- ایرانیان در انتخابات امسال شوراها در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران و ازجمله در کلان‌شهر تهران، اکثریت‌ اصلاح‌طلب را بر سرکار آوردند. ادامه…

پروانه مافی

پایگاه خبری تدبیر تازه- پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی بودجه ۹۷ پرداخت. ادامه…

امیر دیانی مدیر مسئول

در حالی نزدیک به ۸ ماه از دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی می گذرد که انتقادات بسیاری در بعدهای مختلف سیاسی، اقتصادی متوجه ایشان است. از بعد سیاسی عبور شیخ دیپلمات از اصلاح طلبان و از منظر اقتصادی وضعیت معیشت مردم بیشتر مورد توجه است.

ادامه…

امیردیانی

پایگاه خبری تدبیر تازه- حادثه غم باری که هفته گذشته در غرب ایران روی داد دل تمام مردم را به درد آورد. قطعا این حادثه اولین و آخرین نخواهد بود همانطور که بلایای طبیعی هیچ گاه از هیچ نقطه ای از جهان رخت برنبسته است. ادامه…

نازنین اسماعیل زاده

پایگاه خبری تدبیر تازه- دانشمندان و محققان در جهان همواره در هر دوره‌ای، تصوری از شهرهای آینده را به نمایش می‌گذارند که در قرن حاضر شهرهای هوشمند واقعیتی هستند که با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی اطلاعات در شهرها  پا به عرصه  گذاشته اند. این گونه شهرها بیش از هر چیز نیازمند داشتن شهروندان هوشمند میباشند. ادامه…

نازنین اسماعیل‏ زاده * – در کلانشهر تهران، شاهد مسائل و مشکلات پیچیده‏ای هستیم که یکی از عمده­ترین دلایل آن نداشتن تفکر سیستمی میباشد. ادامه…

امیر دیانی - مدیرمسئول

پایگاه خبری تدبیر تازه- حرکت اقتصاد کشورهای خاورمیانه به سوی بهره برداری هر چه بیشتر نعمت های خدادادی همچون نفت و گاز سالهاست که کشور ما را نیز در این منطقه گرفتار کرده و باعث شده استفاده از دیگر ظرفیت های موجود در کشور به فراموشی سپرده شود.

ادامه…

دکتر محمود سریع القلم

پایگاه خبری تدبیر تازه- تاریخ سیاسی روسیه همانند تاریخ ما به شدت تحت تأثیر مسائل فقیر و غنی بوده است. ناتوانی در پرکردن این شکاف طبقاتی به پوپولیسم و اقتدارگرایی منجر شده است. ادامه…

*امیر دیانی- مزین شد‌ن سال ۹۶ به نام اقتصاد‌ مقاومتی؛ تولید‌ و اشتغال از سوی رهبر فرزانه انقلاب نقشه راهی برای نیل به سرمنزل مقصود‌ است. د‌ر پس پرد‌ه این شعار معانی و مفاهیم عمیقی نهفته که سالها د‌ر کشور بد‌ان بی توجهی شد‌ه است. برای هوید‌ا شد‌ن این بی توجهی کافی است که به وضعیت سالهای اخیر و بحرانی اقتصاد‌ کشور نگاهی بیاند‌ازیم و با نظاره کرد‌ن آمار، ارقام و وضع معیشتی مرد‌م د‌ر می یابیم که تولید‌ به عنوان پیشران اقتصاد‌ سالهاست که مورد‌ بی مهری قرار گرفته است.
د‌ولت یازد‌هم پس از روی کار آمد‌ن با اوضاع نابسمانی روبرو بود‌ و اولویت خود‌ را د‌ر مهار تورم گذارد‌ اما با پایان د‌ولت یازد‌هم و انتخاب مجد‌د‌ د‌کتر روحانی د‌ر انتخابات د‌وازد‌هم ریاست جمهوری از سوی مرد‌م به نظر می رسد‌ رویکرد‌ حمایتی از تولید‌ د‌اخل بیش از پیش باید‌ مد‌نظر قرار گیرد‌ و اوضاع نابسامان بیکاری د‌ر طی چهارسال پیش رو سروسامان گیرد‌. امروز بسیاری از مشاغل خرد‌ و کلان با معضل رکود‌ د‌ست و پنجه نرم می کنند‌ و اد‌امه این رکود‌ قطعا عد‌م گرد‌ش چرخ های تولید‌ را به همراه خواهد‌ د‌اشت. امروز بسیاری از تولید‌ کنند‌گان به د‌لیل بی توجهی و سیاست های ناد‌رست اعمالی سال های نه چند‌ان د‌ور روزگار سختی را سپری می کنند‌. د‌ر این رهگذر فعالین حوزه چاپ و نشر نیز با مشکلات عد‌ید‌ه ای مواجه اند‌. بسیاری از ناشران د‌ر طی سالهای اخیر با بنگاهی زیان د‌ه مواجه شد‌ند‌ و با تعد‌یل نیرو سعی کرد‌ه اند‌ تا حد‌اقل پابرجا باشد‌.
این گونه مشاغل اگر به آیند‌ه امید‌وار باشند‌ قطعا د‌ر راستای اشتغالزایی سهم ویژه ای خواهند‌ د‌اشت. د‌ر د‌ولت یازد‌هم مجوزهای بسیاری د‌ر حوزه نشر د‌اد‌ه شد‌ و این رویکرد‌ برای اشتغالزایی صورت گرفت اما متاسفانه بسترهای آن فراهم نگرد‌ید‌ و بسیاری از مجوزها مسکوت ماند‌. این د‌ر حالیست که اگر نشریات قوی د‌ر کشور حضور د‌اشته باشند‌ با ارائه د‌ید‌گاه و واتاب د‌اد‌ن نظر کارشناسان و بررسی موضوعات سوای بحث اشتغالزایی
می توانند‌ د‌ر بهبود‌ اوضاع اقتصاد‌ی و حل معضلات و
آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشند‌. به نظر می رسد‌ که تنها ارائه مجوز به اشخاص نمی تواند‌ مثمرثمر باشد‌ و وزارتخانه متبوع باید‌ گام های ارزند‌ه تری د‌ر این مسیر برد‌ارد‌. اگر امروز مسئولی بد‌اند‌ که تمام حرکات و سیاست های اعمالی زیر ذره بین رسانه های تیزبین قرار گرفته بی د‌رنگ رویکرد‌ی اصلاحی را د‌ر پیش خواهد‌ گرفت. د‌ر این راستا ملاک کیفی باید‌ جایگزین ملاک کمی گرد‌د‌ و د‌ر این گام حمایت مورد‌ نظر از رسانه های وزین باید‌ مورد‌ توجه قرار گیرد‌. رسانه ها نیز برای نگاه ریزبینانه و نقاد‌انه باید‌ ابزار کافی و وافی د‌ر اختیار د‌اشته باشند‌ و با جذب نیروهای خبره و کارآمد‌ به وظیفه خطیر خود‌ که حرکت د‌ر مسیر آگاهی و اطلاع رسانی است گام برد‌ارند‌ که این مهم سیاست های حمایتی بیش از پیش را می طلبد‌ تا رسانه غم نان ند‌اشته باشد‌.
اکنون که د‌ولت د‌کتر روحانی د‌ر ابتد‌ای د‌وره چهارساله د‌وم خود‌ است باید‌ برای حمایت از تمامی مشاغل و کسب و کارها رویکرد‌ جد‌ید‌ی را مد‌ نظر قرار د‌هد‌. اد‌امه د‌اد‌ن این مسیر پرفراز و نشیب برای ما ناشران بسیار سخت است و امروزه مرد‌م سرگرم فضای مجازی هستند‌ که د‌ر اکثر مواقع د‌روازه بانی خبر نیز د‌ر آن وجود‌ ند‌ارد‌ و نسبت به
رسانه های مکتوب بی توجه هستند‌. این د‌ر حالیست که اگر رسانه های مکتوب به مانند‌ گذشته بتوانند‌ جایگاه اصلی خویش را بیابند‌ و اعتماد‌ از د‌ست رفته مرد‌م را جلب کنند‌ قطعا نه تنها فضای مجازی تهد‌ید‌ محسوب نخواهد‌ شد‌ بلکه با خوراک رسانه های مکتوب می توان به عنوان یک فرصت و د‌ر جهت پیشبرد‌ امور بد‌ان نگریست. برای رسید‌ن به این مهم رویکرد‌های حمایتی قطعا باید‌ مد‌ نظر قرار گیرد‌ تا رسانه ها ایفاگر نقش اصلی خود‌ باشند‌.

 

منبع: هفته نامه تدبیرتازه

 

 

حسن رحیمی

پایگاه خبری تدبیر تازه- رئیس قوه قضائیه به منظورساماندهی نحوه رسیدگی به شکایت های علیه شرکت‌های تعاونی اعتباری و موسسات مالی و اعتباری با صدور بخشنامه ای، دادستان‌های سراسر کشور را موظف نمود تا با هماهنگی دادستان کل کشوربه این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نمایند. ادامه…

پایگاه خبری تدبیر تازه-هفته نامه تدبیر تازه در بخش سیاسی خود در یادداشتی از علی خرم با عنوان «تحریم انتخابات؛ خطای نابخشودنی» به موضوع تحریم انتخابات پرداخته است. در این یادداشت آمده است:

از حالا می‌‌توان گفت که انتخابات به معنای واقعی کلمه در روح و کالبد جامعه نقش گرفته است. از حالا حامیان نامزدهای انتخاباتی هر کدام در جریان کمپین‌های مجازی و خیابانی وعده نامزد اصلح خود را بیان و مطالبات خود را از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی خواستار می‌‌شوند. چند روز دیگر تا انتخابات باقی مانده است و حالا فرصت‌ها به شماره افتاده و معکوس شده است. فرصتی کوتاه ولی تعیین کننده برای سرنوشت کشور در چهار سال آینده که می‌‌طلبد همگی هوشیارانه و با احساس وظیفه و تعهد در آن شرکت کنند. بلکه راه موفقی که تاکنون طی شده ادامه پیدا کرده و کشور بتواند منافع خود چه در داخل و چه در خارج از کشور حفظ و البته تقویت کند.خوشبختانه بعد از مناظره سوم شرایط به نفع آقای روحانی و آقای جهانگیری پیش می‌‌رود که البته هنوز بخشی از جامعه جز آرای خاکستری هستند و می‌‌بایست آنان توجه کنند که مشارکت حداکثری همواره در نهایت به نتایج خوبی منتهی شده است. ولی آنچه که من قبل از مناظره سوم می‌‌دیدم آرای روحانی در جامعه ابتدا خیلی بالا بود و نظرسنجی‌ها حدودا بالای ۶۰ درصد آرای روحانی را تخمین می‌‌زدند. رفته رفته این درصد یک شیب نزولی داشته و به فاصله ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید و به ازای آن آرای رقبا رشد کرد. البته این وضعیت بعد از مناظره سوم کاملا دگرگون شد.برخی بداخلاقی‌ها، تنش‌ها و حاشیه سازی‌ها از سوی جریان‌های افراطی باعث شده تا به نوعی دولت در معرض برخی اتهامات قرار بگیرد و همین مساله تا حدودی البته کم آرای آقای روحانی را تحت تاثیر قرار داد. البته بخش دیگری از این ماجرا به دلیل آن است که دستاوردهای دولت چه در حوزه اقتصادی و چه سیاست و چه بین المللی برای مردم به خوبی تبیین نشد. باید اذعان داشت که این روند بعد از مناظره سوم به کلی تغییر کرد ولی همچنان شاهد برخی بداخلاقی‌ها در جامعه هستیم که آقای روحانی و حامیان او باید مراقب باشند که در دام این فضا قرار نگیرند. البته برخی از ابزار نیز در اختیار دولت برای تبیین و اعلام این دستاوردها نبود و به ازای آن رقبا کمر به تخریب و تضعیف این دستاوردها بستند. مجموعه این اتفاقات نیز در نهایت چنان زمینه را فراهم کرد که مخالفان دولت با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، موضوعات را به گونه ای جلوه دهند که به عنوان مثال دولت روحانی هیچ دستاورد اقتصادی نداشته است، برجام هیچ نفعی برای معیشت و اقتصاد نداشته است و مسائل دیگری را به اذهان عمومی‌‌القا می‌‌کنند تا از این طریق سبد رای آقای روحانی را تضعیف کنند.آقای روحانی در این ایام باقی مانده باید خیلی مراقب آن باشد تا بداخلاقی‌های سیاسی رقبا باعث نشود تا فضای جامعه به بیراهه رود. آقای روحانی در این ایام بر برخی مسائل اشاره داشتند که این موضوع باعث سواستفاده رقبا شده تا او را مخالف با نظام نشان دهند. تجربه ادوار انتخاباتی نشان داده است که مشارکت حداکثری همیشه منجر به نتایج بهتری شده است و طرح موضوعاتی از قبیل تحریم انتخابات یا رای ندادن نمی‌‌تواند راهگشا و نتیجه بخش باشد. آقای روحانی نیز با توجه به این مساله باید برنامه و اهداف خود را در انتخابات به گونه ای پیش ببرد تا باعث شود که آرای خاموش به پای صندوق‌های رای بیایند. شاید طرح آزادی و دموکراسی مهمترین مسائلی باشد که در این خصوص به پویایی آرای خاموش کمک کند.این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل آن به شگرد و فعالیت‌های ویژه رقبایی باز می‌‌گردد که منافع خود را در مشارکت حداقلی می‌‌دانند. دیگر عامل تاثیرگذار در این مساله به نحوه رفتار نامزدهای انتخابات ارتباط دارد. وقتی نامزدهای انتخاباتی مدام دست به بداخلاقی و افشارگری علیه یک دیگر می‌‌زنند باعث می‌‌شود تا برخی بگویند همه نامزدها با هم هستند و دلیلی برای رای دادن ما وجود ندارد که این یک تفکر عملا اشتباه است. همچنین متاسفانه در آستانه هر دوره از انتخابات نیز جریان‌هایی خارج از کشور فعال می‌‌شوند تا هر کدام به نحوی مردم را از رای دادن منصرف کنند که عملا چنین تصمیمی‌‌با اراده و روح دموکراسی در تضاد است. البته ضعف صداوسیما در رعایت انصاف و اخلاق تاثیر مهمی‌‌در این موضوع دارد چراکه عملکرد ضعیف این رسانه باعث می‌‌شود تا مردم بیشتر به سمت رسانه‌ها و شبکه‌های معاند و خارج از کشور مایل شوند که این موضوع به مراتب تاثیرگذاری این جریان‌ها را در تصمیم مردم برای حضور در انتخابات را تشدید می‌‌کند.رای ندادن عملا یک تصمیم اشتباه و مخالف با روح دموکراسی و مردم سالاری است. قبل از آنکه مردم به چه کسی رای می‌‌دهند یا رای نمی‌‌دهند، اهمیت داشته باشد، شرکت در انتخابات خیلی مهم است و باید به آن توجه کنیم. باید در انتخابات رای داد. چون رای تنها راه برای احقاق حقوق و تصمیم گیری برای آینده خودمان و کشور است.برخی می‌‌گویند که در انتخابات نباید رای داد ولی سوال این است که به جز رای دادن چه راه حل دیگری پیش پای ماست. ما باید رای بدهیم تا آنچه از آن اختیاری که قانون برای مردم و ما تعیین کرده است، استفاده کنیم.

پایگاه خبری تدبیر تازه-هفته نامه تدبیر تازه در روزهای منتهی به انتخاباتی یادداشتی را از امیرعباس تقی پور با عنوان«مناظره‌ها و انتخابات دوازدهم» منتشر کرده است. در این یادداشت آمده است:

ابتکار مناظره مستقیم و چهره به چهره کاندیداهای ریاست جمهوری دربرابر بینندگان تلویزیونی، در سال ۸۸، تأثیر بسزایی در ایجاد هیجان، جذابیت و رقابتی شدن انتخابات آن سال داشت. همان وقت، دبیر ستاد انتخابات صداوسیما اعلام کرد مهمترین و چالشی ترین مناظره، یعنی آنچه بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد گذشت ۵۰ میلیون نفر در داخل کشور و ۱۵۰ میلیون نفر در سایر کشورهای جهان، بیننده و جمعاً ۲۰۰میلیون نفر ناظر داشت. آماری که بعید است برای دیدن تلویزیون ایران، تکرار شود! در آن مناظره‌ها به ویژه مناظره یادشده، برای اولین بار بحث‌هایی بین کاندیداها درگرفت که هیچکس، تصور نمی‌‌کرد! بدترین نسبت‌ها به مسئولین ارشد اجرایی در ادوار مختلف داده شد و هر دو طرف مناظره، تلاش کردند تا با تأکید بر نقاط ضعف طرف مقابل آرای مردم را به نفع خود جلب و پیروز انتخابات باشند. پس از برگزاری مناظره‌ها رویدادهایی به وقوع پیوست که قدرت پیش بینی برای روزهای قبل و بعد از انتخابات را به حداقل ممکن تقلیل داد. آنچه در آن سال و در عرصه سیاسی رخ داد، امکان هرگونه ارزیابی، نقد و نظر علمی‌‌پیرامون چگونگی برگزاری مناظره‌های دو نفره و ثبت تجربه‌های حاصل از آن را گرفت تا جایی که احتمال بسیار، هیچگاه فرصت تکرار مناظره چهره به چهره در رقابت‌های ریاست جمهوری در صداوسیما فراهم نخواهد شد. در سال ۹۲، متولیان تبلیغات انتخابات به مناظره رو در روی نامزدهای ریاست جمهوری تن نداده و ۸ نامزد موردنظر شورای نگهبان در مناظرات گروهی، به تشریح دیدگاه‌ها و بحث با یکدیگر در موضوعات مختلف پرداختند. امسال نیز اگر عکس العمل به موقع و قاطعی انجام نمی‌‌شد، وضع بدتری پدید می‌‌آمد. در روز ۳۱ فروردین اعلام شد کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با پخش زنده مناظره‌ها مخالفت کرده است! این تصمیم که با درخواست تجدیدنظر چهره‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی روبه رو و در روزهای بعد، اصلاح شد به قدری خام و ناپخته بود که اعتماد به کارشناسی و تصمیمات اعضای این گروه را در ادامه مسیر هم دشوار می‌‌کند. اهمیت و پخش مستقیم مناظره‌ها، (حتی به صورت گروهی)، توجه به معایب و نقاط ضعف و قوت سایر برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری را به حداقل رسانده است، اما نباید از نظر دور داشت که برخی اشکالات فاحش است. به سئوالات و نحوه برگزاری گفت وگوهای ویژه خبری توجه کنید! این برنامه که زمانی، از پربیننده ترین بخش‌های گفت و محور صداوسیما بود و مجری و کارشناس آن در قامت نماینده افکار عمومی‌‌ظاهر می‌‌شد، به یک برنامه یک سویه و تقریباً بی خاصیت تبدیل شده است. بررسی عملکرد کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وصداوسیما در انتخابات پیش-رو، مجال دیگری می‌‌طلبد، اما امیدواریم در فرصت باقیمانده انتخابات برخی از اشکالات واضح و مبرهن، رفع شود. در مناظره اول پس از پیاده شدن نامزدها از اتومبیل‌هایشان، خبرنگار صداوسیما، می‌‌پرسید برای مناظره آماده اید؟ واقعاً طرح این پرسش، کارشناسی شده بود؟ هرچه که هست، به نظر می‌‌رسد در این دوره نیز با تمام اشکالاتی که بر مناظره‌ها می‌‌توان وارد کرد تأثیرگذارترین برنامه تبلیغاتی انتخابات است.

پایگاه خبری تدبیر تازه-تدبیر تازه در روزهای منتهی به انتخابات یادداشتی از امیر دیانی با عنوان «وعده های ناپخته انتخاباتی» منتشر کرده است. در این یادداشت آمده است:
انتخابات، تا چند روز یگر به سرانجام می رسد و طی هفته‌های گذشته شاهد مناظره کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بودیم تا مردم بتوانند بهترین قضاوت را برای انتخاب کاندیدای مورد نظر داشته باشند. اما در بسیاری از موارد دیده شد که وعده ها و شعارهای داده شده نه تنها سنخیتی با وضعیت موجود کشور ندارد بلکه بیراهه ای است که پیش تر نیز مردم تجربه کردند و عایدی آن جز تورم و کوچک تر شدن سفره های مردم نبود.مانور تبلیغاتی برای افزایش یارانه ها و ایجاد چندین میلیون شغل و رشد اقتصادی دور از ذهن از جمله مهمترین مواردی بود که وعده اش به مردم داده شد فارغ از اینکه هنوز یادمان نرفته که قرار گرفتن پول نفت بر سر سفره های مردم و اختصاص یارانه برای همه چه تبعاتی برای کشور داشت بطوریکه معمای وعده پول نفت بر سر مردم با آن همه درآمد بی سابقه همچنان پابرجاست و از طرفی پرداخت یارانه چه تورمی ایجاد کرد. اینکه در تبلیغات انتخاباتی از ساخت مسکن مهرهایی دفاع می شد که بی مهری اش هنوز گریبان مردم را رها نکرده جای بسی تعجب دارد! فارغ از کیفیت این نوع مسکن ها تورمی که با پول های چاپ شده وارد چرخه اقتصاد این کشور شد و رشد پایه پولی به یکباره افسار گسیخت نیز جای تامل دارد که بعضی از آقایان همچنان از آن دفا می کنند.دکتر محمد طبیبان طی یادداشتی نقل می کند: «جان استوارت میل، یک اقتصاد‌دان و فیلسوف معروف قرن نوزدهم است. او در کتاب شرح احوال خود خاطره‌اى را ذکر کرده. او به پیروى از جرمى بنتام، فیلسوف نظریه حقوق، به‌طور فعال به دنبال اصلاح نظام قانون‌گذارى و مرام قضایى انگلستان بود و در این زمینه بسیار فعالیت مى‌کرد. برخى دوستان او پیشنهاد کردند که خود نامزد نمایندگى شود و از درون مجلس اصلاحات مورد نظر خود و فلاسفه حقوق و قضا را مطرح و پیگیرى کند. او نیز پذیرفت و طبق روال در مجامع مختلف براى سخنرانى دعوت شد. او مى‌گوید یکى از مجامع که او را براى سخنرانى دعوت کردند مربوط به کارگران بود. در سابقه او بوده است که گفته بود کارگران دروغگو هستند لیکن کارگران انگلیس وقتى دروغشان رو مى‌شود، شرمنده مى‌شوند. این مطلب را تعدادى از حاضران در سخنرانى، روى بنر بزرگى در سالن نصب کرده بودند. جان استوارت میل مى‌نویسد که پس از اتمام سخنرانى رئیس جلسه از من پرسید آیا شما واقعا این عبارت را گفته‌اید که کارگران دروغگو هستند؟ میل مى‌گوید بله چنین است. برخلاف انتظار، حاضران به شدت ابراز احساسات کردند و براى مدتى کف زدند. رئیس جلسه گفت آیا مى‌دانید چرا کارگران براى شما کف زدند؟ براى اینکه شما به آنان با راستى و صداقت برخورد کردید. سایر کاندیدا‌ها به ما دروغ مى‌گویند تا راى ما را به دست آورند و کار خودشان را پیش ببرند.»
به نظر می رسد اینگونه صداقت در گفتار دلنشین تر از وعده هایی است که بعضی برای رای جمع کردن به مردم می دهند. حتی اگر این وعده ها فاز عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد نیز بدون شک در دراز مدت به ضرر مردم و اقتصاد و جامعه تمام خواهد شد. البته مردم ما به یقین طی سالهای اخیر آنقدر به بینش و هوشیاری رسیده اند که به راحتی سره را از ناسره تشخیص دهند و بر روی این وعده های ناپخته هیچ گونه حسابی باز نمی کنند. چرا که یکبار بیراهه ای تلخ و سنگلاخی را تجربه کرده اند.

 

منبع: هفته نامه تدبیر تازه

پایگاه خبری تدبیر تازه- چرا هر ایرانى چه در پایتخت و چه در شهرستان و چه در خارج از کشور وقتى صاحب پس‌اندازى مى‌شود به سرعت مى‌خواهد آپارتمان یا ملکى در تهران خریداری کند و بعضا آن را به‌صورت خالى نگه دارد؟ چرا در هیچ جاى دنیا با چنین پدیده‌اى روبه‌رو نیستیم؟ چرا در تهران امروز همچنان با ترافیک‌هاى فلج‌کننده‌اى مواجه هستیم که این نوع ترافیک‌ها در دنیا به تاریخ پیوسته‌اند؟

ادامه…

پایگاه خبری تدبیر تازه-جماران یادداشتی از سعید حجاریان به مناسبت دوم خرداد تحت عنوان “نه دستاورد دوم خرداد” منتشر کرد. ادامه…

مرتضی ایمانی‌راد

پایگاه خبری تدبیر تازه- بداند كه توسعه يك پديده خودجوش و پديدارشدنى emerging است نه يك پديده طراحى شدنى . در نتيجه لازم است كار اصلى سياست برداشتن موانع باشد. چون توسعه موتور داخلى و روشن خودش را دارد.  ادامه…

عبدالکریم پهلوانی

پایگاه خبری تدبیر تازه- اگرچه احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود کشور را تا مرز نابودی و نظام را تا سرحد فروپاشی پیش برد ولی عدم تایید صلاحیت او قطعا به دلیل عملکرد ٨ ساله اش نبوده است. انچه را که در دلیل رد صلاحیت او می توان برشمرد به قرار زیر است: ادامه…

قادر باستانی

پایگاه خبری تدبیر تازه- اگر نظام، اجرای اصل ۴۴ در صداوسیما و دخیل‌کردن آحاد مردم و نخبگان جامعه در ایجاد و مدیریت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی را بپذیرد، شاهد رشد امنیت ملی در کشور، کاهش استفاده از رسانه‌های خارجی، تقویت اساسی ارتباط دولت- ملت و رشد خلاقیت‌ها و استعدادهای ملی خواهیم بود. طرح مترقی علی مطهری برای سازمان صداوسیما، علامت خوبی از بهبود اوضاع در آینده است. ادامه…

دکتر موسی غنی نژاد

پایگاه خبری تدبیر تازه- تقارن یکصدمین سال انقلاب بلشویکی در روسیه (۱۹۱۷) با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه استیفن بانن، مشاور ارشد و تئوریسین دستگاه سیاسی ترامپ، سه سال پیش خود را لنینیست نامیده بود، مباحث تامل‌برانگیزی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

ادامه…

امیر دیانی - مدیرمسئول

پایگاه خبری تدبیر تازه- اقتصاد ایران سالهاست که در پیمودن مسیر توسعه با چالش های فراوانی روبرو بوده است و این مسیر پرفراز ونشیب از اوایل دهه پنچاه به مسیری سنگلاخی تبدیل شد که دولت ها به عنوان راننده لوکوموتیو اقتصاد در این مسیر به حرکت ادامه دادند. ادامه…

مرتضى ایمانى‌راد*

پایگاه خبری تدبیر تازه- براى بررسى اينكه بازار ارز در سال ٩٦ چه مسيرى را طى خواهد كرد لازم است از زواياى مختلف به آن نگاه كنيم . در ابتدا بگويم كه بر اساس بررسى هاى انجام شده در يك ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان است و با توجه به شرايط خاصى كه بر خواهم شمرد اين مبلغ ممكن است تنها يك كف باشد.

ادامه…

دکتر سریع القلم

پایگاه خبری تدبیر تازه- سریع‌القلم در یادداشت خود که در پایگاه اطلاع‌ رسانی‌اش منتشر شده است، نوشت: ادامه…

محمدمهدی رییس‌زاده

پایگاه خبری تدبیر تازه – هیات دولت با انتشار ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، موافقت کرده است. این میزان اسناد شامل ۸۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال، مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. ادامه…

دکتر محمود سریع القلم

پایگاه خبری تدبیر تازه – آسیایی‌‌ها و حتی ویتنامی‌ها سریع متوجه شدند باید توان‌مندی‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری و مدنی خود را غنی کنند تا دیگران فرصت تعدّی به سرزمین آن‌ها را نداشته باشند.

ادامه…

نویسنده:امیررضا حسنی*

پایگاه خبری تدبیر تازه – در شرایطی به روز های پایانی سال ۲۰۱۶ نزدیک می شویم که تغییرات شگرفی در شرایط اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف جهان و به خصوص در آمریکا شاهد هستیم. ادامه…

مرتضى ایمانى راد

پایگاه خبری تدبیر تازه – هيات دولت تصويب كرد كه واحد پول ملى تومان شود و واحد جزئى تر آن ريال و هر ده ريال برابر يك تومان باشد. اينكه ريال عملا توسط مردم از دايره پول ملى حذف شده بود ترديدى نيست و اينكه حذف چند صفر از پول ملى يك ضرورت بود نيز حرفى نيست . ولى چيزى كه باعث تعجب است اين است كه چرا يك صفر ! ادامه…

مازیار عربشاهی

پایگاه خبری تدبیر تازه – همراه با تغییرات سریع فناوری بخصوص تغییرات حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهای بانکداری نیز دچار تحول سریعی شدند. ورود انواع ابزارهای بانکداری “سلف‌سرویس” مانند دستگاه‌های خودپرداز، دستگاه های خوددریافت، کیوسک های بانکی و اینترنتی چهره بانک ها را عوض کرد. ادامه…

امير دياني، مدير مسئول

امير دياني، مدير مسئول

   ،نقش رسانه ها به عنوان یکی از عوامل اصلی و پیشگام در توسعه فارغ از نگاه های واپسگرایانه ای که رسانه ها را ابزاری استعماری در جهت توسعه غرب می پندارد نقشی بی بدلیل و حائز اهمیت است. امروزه کمتر شاهد هستیم که رسانه ها در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی، تضارب افکار و نقد دولت و از همه مهمتر پیوند دولت و ملت نقش خود را به نحوی شایسته ایفا کنند و با ظهور نسل جدید اپلیکیش ها  که روزگاری خوراک خبری خود را در رسانه ها جستجو می کردند جای رسانه های مکتوب و شهروند خبرنگارها کاملا تغییر کرده است و رابطه ای معکوس میان این دو به وجود آمده که در موارد بسیاری از خبرهایی که از صحت ، سقم و عمق بالایی برخوردار نیستند مورد استفاده برخی نشریات و رسانه ها قرار می گیرد در این بین آنچه که برای چشم‌انداز رسانه ها به عنوان جایگاهی والا در جهت ره یافت توسعه تبیین شده است کم کم رنگ می بازد و  نقش مهم رسانه در مسیر توسعه را نیز به چالش می کشد. این در حالیست که  طی سالهای اخیر چالشی جدی بر سر راه رسانه ها قرار گرفته و حضور رسانه های مکتوب در کشور ما هر روز کم رنگ تر می شود و فارغ از نگاه توسعه ای  وظیفه خطیر اطلاع رسانی درست و کالبد شکافی صحیح موضوعات در جهت روشنگری افکار عمومی نیز رنگ باخته است.

«دانيل لورنر» از محققان و نظریه پردازان بنام حدود ۶۰ سال قبل نظریاتی مبتنی بر تغییرات فردی و توسعه ای را ارائه داد. از نظر وی طرح توسعه بخشی ارتباطات زمینه لازم را برای تحرک روحی و رفتاری افراد به منظور ایجاد تحرک اجتماعی به وجود می آورد. استفاده از رسانه‌هاي جمعي و مشاركت اقتصادي و سياسي از مهمترين مراحل نوسازي كشورهاي جهان سوم در راه توسعه به شمار می رود.

اینکه طی سالهای اخیر با توجه به تعدد رسانه های مکتوب تا چه اندازه توانسته ایم در پیشبرد توسعه گام برداریم مستلزم کارشناسی است چنانچه شاهدیم رسانه های مکتوب و پایگاه های خبری اینترنتی به ترتیب عایدی آنچنانی از میزان فروش و بازدیدکننده ندارند و از طرفی رسانه های تصویری ما همچون صدا و سیما نیز با کاهش مخاطب مواجه است.

نظریه « دانیل لورنر» که پیش تر نیز بدان اشاره شد در ایران تنها در یک اصل و آن هم سیر صعودی حجم  رسانه ها جهت آگاه سازی و توسعه محور بودن مشترک است و مفاهیم اصلی این نظریه در فضای تودرتوی رسانه ای همچون حلقه مفقوده ای است که کمتر بدان توجه شده است.بسیاری از این رسانه ها همچون فضای کسب و کار کوتاه مدت اقتصادی در کشور تنها در یک برهه ای از زمان اثر گذار هستند و پس از مدتی به دلیل عدم حمایت و نبود مخاطب، ناخواسته رو به افول گراییده و تعطیل می شوند. به بیانی دیگر یک رسانه با هزاران امید و آرزو برای ایفای نقش در جامعه شکل می گیرد تا علاوه بر اشتغالزایی در بعد فرهنگی نیز اثر گذار باشد. اما نقصان های فراوانی که در این مسیر گریبان رسانه ها را می گیرد مانعی در برابر روند اثر گذارشان است.

امروزه با ظهور نسل جدید اپلیکیش ها اخبار لحظه به لحظه در سراسر جهان مخابره می شود و چه بسا در بسیاری از موارد اخبار منتشر شده در رسانه ها سوخته قلمداد می‌گردد. در این بین رسانه ها می توانندکالبد شکافی و تحلیل محتوا را جایگزین اخبار سوخته جهت کمک به توسعه و آگاهی بیشتر کنند بطوریکه از دید کارشناسان و صاحب نظران نقاط ضعف و قوت خبرها مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

اما آنچه که در رسانه ها به عنوان نقطه ای تاریک و ضعف قلمداد می گردد عدم شکل گیری سرمایه انسانی حرفه ای و متخصص رسانه ها است که فقر محتوا را رقم می زند و از طرفی برای شکل گیری این سرمایه های متخصص حمایت های لازم و در خور توجه صورت نمی پذیرد.  چنانچه  لازمه برقراری ارتباط مخاطبان با رسانه ها نیز محتوای درخوری است که مردم را مجذوب رسانه کند.

در این حین همانطور که پیش تر نیز بدان اشاره شد کاهش مخاطبین به عنوان مشتری اول رسانه ها نیز نقش بسزایی در شکل گیری رسانه های قوی دارند. چرا که اگر این مشتریان در ارتباط و تعاملی دو سویه با  رسانه ها نقشی فعال تر داشته باشند عرضه کنندگان محتوا نیز جهت مشتری مداری سعی در اصلاح روند می نمایند. پس ضعف فرهنگی و کاهش سرانه مطالعه در کشور خود مانعی بر سر راه رسانه ها است که در مسیر توسعه و بالابردن آگاهی جامعه گام بردارند.

رسانه ها نیز در این گام جهت قدم نهادن در مسیر توسعه و تضارب افکار به پشتوانه نیازمندند و از طرفی منافع آنان نیز باید تامین گردد. « ادام اسمیت» در کتاب ثروت ملل به نکته ای کلیدی اشاره می کند بر این مضمون که انگیزه های معنوی در سایه انگیزه های مادی قرار دارد و اصولا منافع خود افراد و جامعه در اولویت قرار دارد.

پس رسانه ها نیز در این وادی که سخت در تلاشند تا تنها ماندگار باشند نیز بدون حمایت ره جایی نخواهند برد.

همچنین رسانه هایی که نماینده یک جریان یا یک طبقه اجتماعی هستند در هر دولت و برهه ای از زمان نقش آفرینی می کنند و قاعدتا از سوی این جریان یا طبقه اجتماعی حمایت می گردند اما این جریان نیز چندان بادوام نیست و پس از پایان یافتن عمر یک دولت و حتی حضور کمرنگ تر طبقه اجتماعی خاص اثر گذاری رسانه های مذکور رو به افول خواهد گرایید.اما اینکه ما در این وادی مطبوعات به دنبال چه هستیم و برای چه آمدیم نیز مورد توجه است. قدم نهادن در مسیر توسعه که نقش اصلی هر رسانه ای است فارغ از کارکردهای سنتی یک رسانه مبنی بر وفاق در عزم و مشارکت ملی جهت توسعه حاوی مفاهیمی مهمتر من جمله شفافیت اقتصادی، کمک به تحقق حاکمیت قانون، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، پاسخگویی دولت، و بازتاب مشکلات جامعه می باشد.افق های تازه در بخش های مختلف جامعه و اقتصاد همیشه ره یافتی برای برون رفت از مشکلات است. افق هایی که با کلید تدبیر و امید در دولت یازدهم توانسته ما را به آینده کشور امیدوار تر سازد.

 

نگار فيض آبادي

پایگاه خبری تدبیر تازه – نگار فيض آبادي ادامه…

عباس نعیمی جورشری

   عباس نعیمی جورشری :

دسته های عزاداری محرم که راه می افتند، خیابان ها بند می آیند. کمترین ماوقع، حجم افرادی است که گوشه خیابان ایستاده اند و تاکسی موجود نیست. خودروهای شخصی نیز علی رغم صندلی خالی مسافر سوار نمی کنند. بنا داشتم بنویسم که خوب است همه مایی که خودرو داریم، در مسیرمان افراد کنار خیابان را سوار کنیم کرایه هم نگیریم!

مهم نیست شغل و تحصیلات مان چیست. چقدر متخصص هستیم یا چقدر متمولیم. این روزها و شب های محرم که نام آزاده حسین (ع) به عنوان برند و مارک بر پیشانی فرهنگی مان زده شده لکن کمتر مشابهتی بین مناسک عزا و مرامنامه حسین (ع) دیده می شود. عرض می کنم مسافر سوار کنیم و کرایه هم نگیریم.خیابان خالی از خودرو بود. یک مادر و دختر کنار خیابان منتظر بودند. سوار شدند. مسیرم را به سمت مقصد آنها تغییر دادم. رساندم شان. کرایه که نگرفتم تعجب کردند. گفتم مسافرکشی نمی کنم. مادر گفت: خدا رفتگانت را بیامرزد. گفتم وظیفه بود.

مسیر را برگشتم.مسافران بعدی…

گاه بخاطر ترافیک موجود، ناگزیر از کوچه پس کوچه مسیر را پیدا می کردم. دو پیرزن عصا به دست آرام حرکت می کردند. ترمز… شیشه ماشین را پایین کشیدم… صدای شان کردم. یکی خانه اش نزدیک بود. دیگری سوار شد. گفت ۲۰ تومان دربست تا فلان جا مرا ببر. نام محل را نشنیده بودم. گفتم مسافرکشی نمی کنم. تا فلکه می رسانم تان. سوار که شد تصمیمم عوض شد. راهنمایی ام کرد و رفتیم سمت محله شان. رفتیم و رفتیم. در یکی از حاشیه های رشت که تابحال نرفته بودم. تغییرات محیطی و بتونی خاصی رخ داده بود. گفت: قربان امام حسین بروم. قرار بود داماد خواهرم با موتور مرا برساند اما موتورش خراب شد نتوانست بیاید. داشتم به خواهرم می گفتم حالا چه کنم ناگهان شما مرا صدا کردی. پیرزن بی سرپرست و تنها هستم. بچه ها هم خبری از مادر پیرشان نمی گیرند. خانه اش دور بود. حاشیه شهر. پیاده که شد گفت آقای دکتر خدا خانواده ات را حفظ کند. نمی دانی به چه کسی کمک کرده ای! گفتم وظیفه بود.

پدر زنگ زد. دیر کرده ای. کجایی؟ گفتم در راهم. شما بخوابید. می آیم.یک مرد جوان ساک کوچک کار بر دوش. شیشه را که پایین کشیدم فکر کرد آدرس می خواهم. گفتم کجا می روی؟ سوار شد. با خوشحالی گفت اگر بدانی چقدر خسته ام. تا ۱۲ سر کار بودم. الان هم نصف شهر را پیاده آمدم. همسرم خانه منتظر است. فردا صبح هم باید ساعت ۶ بروم سر کار. پیاده که شد با لحن لوتی وارش گفت: خیلی مردی داداش. گفتم وظیفه بود. مخلصیم.

چند مورد دیگر و خیابان ها خلوت شده بود. زدم به جاده.جاده رشت به لشت نشا. یک سرباز با دو کوله مفصل کنار جاده. لباس آبی نیرو هوایی را به تن داشت. بدون سردوشی. سوار که شد نفسی کشید گفت خیلی بدجایی است هربار که می آمدم مشکل ماشین داشتم. خدا رو شکر تمام شد. لطف کردید. گفتم وظیفه بود.

جاده مه شدید گرفته بود. نفس مزرعه های دوطرف جاده پاشیده شده بود روی آسفالت. به زحمت ۵۰ متری را می شد دید. گمانم ۱۰ کیلومتر همینطور دنده سه رفتیم…خانه در آرامش و تاریکی فرو رفته. پدر و مادر خواب هستند. قلم بر می دارم و با خود فکر می کنم اینها وظایف اجتماعی و اخلاقی ماست. تکلیف. هیچ منتی هم بر کسی نداریم. فقط سالمتر می کند محیط را. امن تر می کند جامعه را. امیدوارتر می کند همه ما را. ما به امید نیاز داریم!

 

ميثاق چوگان

تدبیر تازه /چشمهايش نمي‌ديد، دکتر گفته بود چاره کارش «رنگ سبز» است، رنگ زندگي. بايد تمام لباس هايش، ديوارها و اشيا را سبز رنگ کنند تا سوي چشمانش باز آيد. از آن روز، نقاش شديم. تمام آنچه به زندگي و بودنش ربط داشت را سبز کرديم و حالا چشمهايش مي‌ديد، ديگر هنگام راه رفتن زمين نمي خورد. يک روز داشت گريه مي‌کرد، گفت: «دلم براي تماشاي آسمان، کوه ها و زمين خدا تنگ شده. چرا نمي‌شود آنها را به رنگ سبز درآورد»؟
دلم برايش سوخت، براي عطش آن نگاه و چشمهاي محتاجي که حسرت سبزينگي دنيا در عمق بينايي اش رسوخ کرده بود. آسمان سهم تمام آدم‌هاست اما او، تنها محروم از تماشاي آن آبي بيکران. گاهي چشم مان بديهيات زندگي را نمي‌بيند يا لااقل ذهن مان فراموش مي‌کند، مثل او که يادش رفته بود تمام دنيا را نمي‌شود سبز رنگ کرد اما مي‌شود يک عينک با شيشه‌هاي سبز بر چشم گذاشت و دنيا را ديد، حتي آن آبي بيکران را. هميشه اين ما نيستيم که طلبکار دنياييم، گاهي شايد مشکل از نگاه و قضاوت خود ماست. گاهي مي‌بايست از همان ها که بيشتر دوستشان داري، بيشتر بي نياز از توجه شوي. مي داني؟ هيچ آدمي‌تنهايي ديگري را آنگونه که شايسته است، درک نمي‌کند. اين تو هستي که مي‌باسيت باتري قلبت را روزي چندبار به شارژ محبت بزني، به خودت محبت کني و ديگران.
محبت کن، بي هيچ قيد و شرطي. شايد ديگران هرگز ندانند تو روزي چند بار عکس هاي تلگرام و فيسبوک شان را مي‌بوسي، شايد هيچکس نداند تو پيش از خواب، خاطره‌هاي پنهاني و شيرين گذشته را بر سقف تاريک اتاق ورق ميزني و گاه لبخندي بر گوشه لبهايت مي‌نشيند. دنياي ما آدم ها پر از سکوت و ناگفته‌هاي دوستت دارم و دلتنگي‌هاي عصر جمعه است و آنقدر وزن دلخوري‌هاي قلب مان زياد شده که سرنخ هر لبخندي را که بکشي، برمي گردد به اندوهي عميق و زخمي‌کهنه و دلمان براي دود اندود شدن اين قلب مرده شور برده که هنوز مي‌تپد، نمي‌سوزد. هر روز دلخوري هايمان را، اندوه مان را مرور مي‌کنيم و به روزي فکر مي‌کنيم که خدا تقاص اشک هايمان را خواهد گرفت اما خدا رحمان و رحيم است، وقتي هر روز چشمت را روي زيبايي بخشش مي‌بندي، وقتي هيزم نفرت به آتش غم‌هايت مي‌اندازي، رويش را برمي‌گرداند. زندگي در ساده‌ترين تعبير، شبيه بازي شطرنج است و آنکه تنها به دنبال کشتن مهره‌هاي ديگري است، بازنده آني مي شود که درست بينديشد و آنگاه دست به مهره شود. مثل سربازي نباش که خط مقدم نبرد براي کشتن و انتقام مي‌ايستد، شاه باش که مات و مقهور مي‌شود اما هرگز نمي‌ميرد و تو بي آنکه بخواهي، با مرور غم‌ها و دلخوري‌هايت، مانند کهنه سربازي مي‌شوي که در برهوت تنهايي وامانده است، خسته تر از آنکه بند پوتين فکرش را باز کند و درست گره بزند و آنقدر تسليم شوره زار کژفکري مي‌شوي که ناگزبر، خود را به کام مرگ تدريجي انسان بودنت مي‌کشاني.
اتفاق مي‌افتد، يکروز اتفاق مي‌افتد که خدا عينکي با شيشه‌هاي سبز بهمان مي‌دهد تا دنيا را با تمام آدم ها و حوادثش مرور کنيم. آنروز تمام سهم تو سکوت است، شايد حسرت و کاش،سرور چاشني سکوت آن روزت باشد اما تا فرصت هست، مهره‌ها را از نو بچين. منتظر حرکت سرباز سفيد نباش، تو در دنياي خودت و با قاعده محبت بي قيد و شرط بازي کن.

عباس شیرینی همپا

–  عباس شیرینی همپا: متعارف است که اغلب تشکيلات سياسي ، فارغ از هياهو و احوال ظاهر ، براساس تصميمات متخذه اتاق فکر خويش که بر مبناي واقعيت‌هاي داخلي وخارجي استوار است به نحو قبض و بسط، به تمهيد و تدارک شرايط اقتضايي اقدام مي کنند.آنها با همين منوال افرادي را براي روزهاي خاص اصطلاحا درآب نمک مي خوابانند و عده‌اي را بطور دايم يا موقت از حضور در صحنه نهي و يا به حضور امر مي‌کنند و يا ممکن ست در نقش همراه روانه ميدان کنند.منتخبين امر نيز هر کدام ، عهده دار رسالتي مي‌شوند و با زمينه ذهني پا به ميدان گذاشته و در مقام معاون سبب و مباشر و غيره نقش آفريني مي‌کنند.

در برآمدن احمدي نژاد، افراد و گروه‌هاي زيادي دخيل بودند و در برهه اي که اصلاح طلبان عجول‌،بي خبر از واقعيت‌هاي هزارتوي کشور با تئوري پردازي‌هاي ناهمسو با ظرفيت جامعه به ياس و هيجان شهروندان دامن زده و از معيشت و لايه‌هاي پايين دست غافل بودند ايشان فرايند ظهورشان را آرام آرام از فرمانداري و استانداري و شهرداري وغيره با همراهي و حمايت گروه‌هاي خاص طي مي‌کردند.اما اکنون صلاح در اين است که اين آقا حضور نيابند.

اعلام علني اين موضوع ازطرف رهبر معظم انقلاب آن هم نسبت به کسي که او را بارها مورد نواخت قرار داده بودند يک تصميم مملکتي و حرکت کاملا اجتهاديست و دربردارنده شکوه ضمني و هشداري صريح به احمدي نژاد و به خصوص همفکران اوست.

بعضا کم لطفي‌ها و شتابزدگي‌هاي جناب احمدي نژاد هزينه سنگين و ادامه داري را بر جامعه و سياست ورزان تحميل کرد.عمق اين هزينه‌ها را آمارهاي پنهاني نشان مي دهد که به لايه‌هاي بالادستي ارسال و در آنجا مورد تحليل قرار مي گيرد و نه حب و بغض ظاهري شهروندان که ممکن است بر مباني معيشتي و زودگذر استوار باشد.

طرفداران آقاي احمدي نژاد (لايه‌هاي اول ودوم) اکنون در معرض آزموني بزرگ قرار مي گيرند و تصور مي شود سربلند از آن خارج نشوند. خروج يک توصيه از محفلي خاص در سايه ناخويشتنداري نمي‌تواند بيانگر بهار معتدل برسالي نکو باشد.

همه گروه‌هاي سياسي که به آنها دست راستي يا اصولگرا اطلاق مي شود نيز در مقابل حاکميت و به ويژه مردم آگاه، در معرض آزموني بزرگ قرار دارند.براي آنها نيز فرصت قابلي است که در رويکردهاي سياسي خود بازنگري کنند و به پوسته جامعه اکتفا نکرده و به بطن جريان ساز و تعيين کننده آن واقف و همراه باشند و يقين داشته باشند که ائتلاف‌ها،تغييرنام‌ها و هزينه گروه‌هاي بي شناسنامه گشتن جز تحليل و دوري از مردم اثر ديگري ندارد. از طرفي تغيير رويکرد نيز به معناي عدول ازاصولگرايي نيست و اتفاقا اصولگرايان مردم گرا از اقبال عمومي‌همرديف با اصلاح طلبان برخوردارند.

تحولات بين المللي و اوضاع همسايگان و بهانه گيري‌هاي عربستان و دلايل متعدد بيروني بويژه«طرح بظاهرفراموش شده خاورميانه جديد»اقتضاي آن را دارد که افراد حاشيه ساز و هيجاني اندکي راه سکون در پيش گيرند و درمرحله گذر از بحران‌هاي منطقه‌اي و مشکلات داخلي يار شاطر باشند نه بار خاطر و به ياد داشته باشند آنچنان که سختي‌ها و مشکلات انقلاب و جنگ تحميلي بر مردم شهيدپرور سرشکن شد اکنون شايسته است که در مرحله تثبيت انقلاب در سايه آرامش و رجحان منافع ملي، شيريني پيشرفت را از کام تک تک شهروندان دريغ نکنيم و دامنه اختلافات حزبي و سليقه‌اي را به خط کشي‌هاي مجعول خودي و غيرخودي و تهديد منافع ملي واتلاف فرصت‌ها و….نکشيم. به رستاخيز علمي‌واقتصادي بينديشيم که درنگ جايز نيست.

حسين جاويد/ روزنامه‌نگار

حسين جاويد/ روزنامه‌نگار:  اگر کتاب‌دوست و کتابخوان باشید، می‌دانید که تقریبا  همه‌ کتاب‌فروشی‌های کوچک و بزرگ شهر تهران (و لابد شهرهای دیگر ایران) روزهای جمعه تعطیل‌اند. نمی‌دانم از کجا و از کی این رسم جا افتاد که جمعه‌ها باید کرکره کتابفروشی‌ها را پایین کشید و استراحت کرد. اما گمان می‌کنم وقتش رسیده که صاحبان کتابفروشی‌ها درباره این موضوع تجدیدنظر کنند. همه‌ ما می‌دانیم که اوضاع کتاب تا چه اندازه نابسامان است و کتابفروشی‌ها چقدر تحت فشار اقتصادی هستند. در این وانفسا، فکر می‌کنم عافیت‌طلبی کتابفروش‌ها و تعطیلی‌های گاه و بی‌گاه آنها هم به ضرر خودشان باشد و هم به ضرر کتاب‌دوست‌ها. چرا؟ خواهم گفت. اغلب کتابفروشی‌های تهران یا در خیابان انقلاب هستند یا در خیابان کریم‌خان زند. هر دوي این مکان‌ها در منطقه‌ی طرح زوج و فرد و طرح ترافیک تهران قرار دارند. این به این معناست که ۶ روز هفته تا ساعت ۶ و ۷ عصر نمی‌شود با ماشین شخصی به این مناطق رفت و کتاب خرید. کاسب‌ها احتمالا بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که قرارگرفتن در طرح ترافیک یا نبود جای پارک چقدر روی فروش مغازه تاثیر منفی می‌گذارد، حالا می‌خواهد کتابفروشی باشد یا پیتزا‌فروشی یا مانتوفروشی. تنها روزی که طرح ترافیک وجود ندارد، خیابان‌ها خلوت‌اند، و جای پارک به‌وفور یافت می‌شود روز جمعه است. عجیب آن‌که این بهترین روز برای فروش را خود مغازه‌دارها از دست می‌دهند! روزی که خریدار می‌تواند به جای هدردادن سه چهار ساعت در ترافیک و عوض‌کردن چند اتوبوس و مترو، ظرف یک ‌ساعت با ماشین شخصی‌اش به کتابفروشی بیاید، خریدش را بکند و راحت به منزل برگردد.  ازطرفی، همه‌ ما در روزهای عادی هفته گرفتاریم و کمتر فرصتی برای خرید یا تفریح پیدا می‌کنیم. معمولا روزهای جمعه است که به مراکز خرید می‌رویم. می‌گویید نه؟ سری بزنید به مراکز خرید و ببینید عصرهای جمعه آنجا چه خبر است. کتابخوان‌ها و کتاب‌دوست‌ها عملا روز جمعه نمی‌توانند خرید کنند چون کتابفروشی‌ها تعطیل‌اند. اگر قصد خرید کتاب داشته باشند، باید صبر کنند و یک عصر از یک روز کاری را مرخصی بگیرند یا از کارهای دیگرشان بزنند تا بتوانند کتاب‌های مورد نیازشان را بخرند. ناگفته پیداست که این مشکل چه‌ عامل بازدارنده‌ مهمی برای دسترسی آسان به خرید کتاب است. البته می‌دانم با توجه به برگزاری نماز جمعه، همه‌ واحدهای تجاری خیابان انقلاب باید تا ساعت سه بعد از ظهر تعطیل باشند. این مشکلی نیست، چون عصرهای جمعه اهمیت دارد نه صبح‌های آن. جمعه‌ها مردم تا ظهر می‌خوابند یا استراحت می‌کنند. عصرهاست که برای خرید یا تفریح بیرون می‌آیند. واضح است که اگر کتابفروشی‌ها جمعه‌ها باز باشند، دست‌کم در ماه‌های اول، فروش چندانی نخواهند داشت. زمان می‌برد این موضوع را جا انداخت که کتاب‌فروشی‌های شهر در روزهای جمعه تعطیل نیستند، اما در همین کسادی اوایل کار هم مطمئنا ضرری متوجه کتاب‌فروش‌ها نمی‌شود. فروش اندک روزهای تعطیل حتي اگر سود نداشته باشد، زیان ندارد و دست‌کم حقوق اضافه‌کاری کارمندهای شیفت جمعه و هزینه‌ آب و برق مغازه را درمی‌آورد. در عین حال باعث می‌شود کتاب‌فروشی‌های باز از بقیه هم‌صنفی‌هایی که روزهای جمعه تعطیل‌اند متمایز شوند و در روزهای عادی هم مشتری بیشتری داشته باشند. یک عصر جمعه به شهرکتاب‌های «نیاوران» یا «ابن سینا» (شهرک غرب) که جمعه‌ها باز هستند سر بزنید و ببینید نسبت به روزهای عادی چقدر شلوغ‌ترند و چه فروش چشمگیری دارند.طوری‌که معمولا باید یک صف پنج، شش نفره را برای رسیدن به صندوق و پرداخت هزینه‌ خریدتان بگذارنید. در خارج از کشور هم تا آنجا که من دیده‌ام، اغلب کتابفروشی‌ها در روزهای تعطیل باز هستند. امیدوارم کتابفروش‌ها از تعطیلی روز جمعه صرف‌نظر کنند و هم به کار و کاسبی خودشان رونق بدهند و هم آمار خرید کتاب را بالا ببرند.

 

محسن بهرامي ارض‌اقدس*

پایگاه خبری تدبیر تازه – ۲۹مهرماه روز ملی صادرات است. در این روز که صادرکنندگان نمونه برگزیده می‌شوند چالش‌هایی وجود داشته و دارد.

ادامه…

رهام شاکر

پایگاه خبری تدبیر تازه -رهام شاکر: ظهر جمعه بود و طبق روال همیشگی کل خاندان به صرف ناهار خانه پدر بزرگ دعوت بودن؛تقابل سه نسل دهه  ۱۳۱۰  و۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ صحنه ماندگاری رو رقم زد. ادامه…

نگار فيض آبادي

پایگاه خبری تدبیر تازه -نگار فيض آبادي: ترس از نيستي، احساس مشترکي ست که نژاد، مليت وجنسيت نمي‌شناسد. اينکه افراد چگونه با اضطراب مرگ روبرو خواهند شد به عوامل مختلفي از جمله تفاوت‌هاي فردي مربوط مي‌شود. ادامه…

هایده رحیمی

پایگاه خبری تدبیر تازه – هایده رحیمی:  + فردا باید برم خشکشویی. بعدم می رم شیرینی فروشی ،کیک تولد سفارش دادم. تولد توئه ناسلامتی! خودم نمی خوام آشپزی کنم. حال و حوصله اش رو ندارم. بالاخره باید قبول کنم که سنی ازم گذشته. هر چند تو خیلی خوبی و به روم نمیاری. اما خب… چند سالمه؟! … یادم رفته!

ادامه…

عبدالجبار كاكايي

پایگاه خبری تدبیر تازه – قطعه «سربازآخر» را كه سرودم پاشا يثربي تنظيم کرد و فريدون آسرايي آهنگسازي و اجراکرد. به نظرم براي گفتن از جنگ اين روايت شايد

ادامه…

حسين پاکدل

پایگاه خبری تدبیر تازه – انگار همين ديروز بود، مصطفي رداني پور با لبخندي دل انگيز و هميشگي لحظه‌هاي حماسه را وصف مي‌کرد. عادت داشت وقتي با تو حرف مي‌زد دستت را به مهري بي ريا در دست مي‌گرفت. او شهيدي ازلي بود که يک چند بر خاک خراميد و رفت. ادامه…

یادداشت ها
اخبار ویژه