در بنگلادش، رودخانه های خون جریان دارد! 

هر سال در عید قربان، خانواده های مسلمان در عید قربان و طی مراسمی حیواناتی از جمله بز، گاو و بوفالو را در تعداد بسیار زیاد قربانی می کنند. گوشت حیوان قربانی شده در ادامه به سه قسمت تقسیم می شود: طبق رسم یک قسمت آن به افراد فقیر و نیازمند داده می شود، بخش دیگر به دوستان، آشنایان و همسایگان و باقی نیز برای خود خانواده باقی می ماند.

بر طبق گزارش BBC،  سال گذشته در داکا ۱۰۰ هزار حیوان قربانی شدند. مقامات این کشور صدها نقطه ی مشخص را برای این مراسم قربانی تعیین می کنند تا تمیز کردن خون و لاشه ی حیوانات آسان تر باشد، اما ساکنان داکا معمولا توجهی به این مکان ها نشان نداده و بسیاری از آنها مراسم قربانی را در خیابان ها یا پارکینگ خانه ی خود انجام می دهند. این موضوع باعث می شود که همیشه جریان زیادی از خون در خیابان ها جاری باشد و صحنه های وحشتناک اینچنینی را ایجاد کند.

در بنگلادش، رودخانه های خون جریان دارد!

در بنگلادش، رودخانه های خون جریان دارد!

در بنگلادش، رودخانه های خون جریان دارد!

در بنگلادش، رودخانه های خون جریان دارد!

 

منبع: amusingplanet